‪Google+‬‏
منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
فایروال  FireWall

فایروال FireWall

وب سرویس و ویروسهای اینترنتی

وب سرویس و ویروسهای اینترنتی

کتابخانه های تخصصی و فناوری اطلاعات

کتابخانه های تخصصی و فناوری اطلاعات

چند پردازشگرهای مرتبط بوسیله یک شبکه

چند پردازشگرهای مرتبط بوسیله یک شبکه

طرح توجیهی تولید سیستم آبیاری قطره ای

طرح توجیهی تولید سیستم آبیاری قطره ای

طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی

طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی

مجموعه نمونه سوالات فیزیک(3) و آزمایشگاه

مجموعه نمونه سوالات فیزیک(3) و آزمایشگاه

طرح توجیهی تولید مربا و ترشی و خیارشور

طرح توجیهی تولید مربا و ترشی و خیارشور

مقاله جغرافیای تاریخی خلیج فارس

مقاله جغرافیای تاریخی خلیج فارس

گروه محصول -> فنی مهندسی -> مهندسی پلیمر
تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:17491
پایان نامه در مورد لوله و اتصالا پلی اتیلن با تمام اطلاعات مورد نیاز کاربران ؛ طرح تولید و کاربردهای این محصول در زمینه های مختلف و ... می باشد. استفاده از لوله های پلی اتیلن در جهان از حدود 35 سال پیش به شدت گسترش یافت . مهندسان به منظور استفاده از لوله هایی با قدرت شکل پذیری بیشتر وشکنندگی کمتر که دارای خواص فیزیکی خوبی باشد وتحت تاثیر خوردگی و زنگ نیز قرار نگیرد منجر به تولید و کاربرد نوع خاصی از پلیمرها به نام پلی اتیلن شد. در مقایسه...
تولید نخ poy پلی استر

تولید نخ poy پلی استر

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:16709
یکی از اصلی ترین دلایل توجه به صنعت نساجی نیاز بالای انسان به این صنعت مهم می باشد. این پایان نامه در مورد 1.معرفی نخ پلی استر poy  2.وضعیت عرضه و تقاضای نخ poy پلی استر 3.بررسی فنی طرح تولید نخ پلی استر poy هر روز با پیشرفت بسیاری که در این صنعت به چشم میخورد و رشد جمعیت بسیار و گرایش به سمت کالاهای جدید نه تنها از نیاز انسان به این بخش کاسته نشد بلکه همواره شاهد افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی می باشیم. امروزه پوشاک نیز همچون...
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید PVC شیلنگ هاي

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید PVC شیلنگ هاي

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:16631
به طور کلی پلاستیک ها را می توان به دو دسته زیر تقسیم نمود: General purpose (GP) الف- پلاستیک هایی با کاربرد عمومی Engineering Plastic ب- پلاستیک هاي مهندسی الف-پلاستیک هاي با کاربرد عمومی اختصاص دارد. از مهمترین GP حدود 85 درصد از کل پلاستیک هاي تولیدي جهان به تولید پلاستیک هاي پلاستیک هاي این خانواده می توان به پلیمرهاي زیر اشاره نمود. PP,PE - پلی اولفین ها PVC - پلی وینیل کلراید PS - پلی استایرن ABS - کوپلیمر استایرن - اکریلونیتریل-...
 ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي پلی اتیلن کروگیت

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي پلی اتیلن کروگیت

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:14320
 ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﭘﻠ ﻲاﺗﻴﻠﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 1950 ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  اوﻟﻴﻦ ﻟﻮﻟ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﻜﻲ، ﻧﺼﺐ آﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ...
دانلود مقاله لوله خورتومی

دانلود مقاله لوله خورتومی

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:14318
دانلود مقاله لوله خورتومی ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮﻱ  ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩﻣﻲ.  ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻲﺳﻨﺠ ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ   ﻛﻮﭼﻚ ﻭ...
دانلود طرح توجیهی تولید لوله و یراق

دانلود طرح توجیهی تولید لوله و یراق

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:14315
دانلود طرح توجیهی تولید لوله و یراق ﻃـﺮﺡ ﺣﺎﺿر مربوط به تولید انواع لوله و یراق میباشد شما با مطالعه ی این ﻃـﺮﺡ میتوانید با تولید لوله و یراق و چونی تولید آنها آشنا...
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮم دﻳﻮاري ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﻣﺶ دار

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮم دﻳﻮاري ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﻣﺶ دار

قیمت: 62,000 ريال کد فایل:14084
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل ـ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮل ـ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ واردات ـ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل ....
طرح توجیهی تولید لوله های اتلین,پلی پروپلین و لوله اتصالات

طرح توجیهی تولید لوله های اتلین,پلی پروپلین و لوله اتصالات

قیمت: 45,000 ريال کد فایل:13286
خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح تولید لوله های پلی اتلین و پلی پرولین ولوله اتصالات نوع تولیدات:لوله های پلی اتلین سایز{160-400}و{20-63}و لوله های پلی پرولین{20-63}ولوله اتصالات تعداد شاغلین:41 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح{ارقام میلیون به ریال} سرمایه گذاری کل طرح:20571/5 سرمایه گذاری ثابت:12489 سرمایه گذاری در گردش:6831/5 در امد سالیانه:50000 سود ویزه:3968/5 دوزه بازگشت سرمایه:39ماه نرخ بازدهی...

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی 3

مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی 3

مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی 3

حجم:37456KB | بازدید :16

مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی 3         دانلود مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی 3 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی   این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس زبان انگلیسی 3 - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -  سال 1381 تا سال 1392   به...

مجموعه نمونه سوالات شیمی 3

مجموعه نمونه سوالات شیمی 3

مجموعه نمونه سوالات شیمی 3

حجم:35600KB | بازدید :18

مجموعه نمونه سوالات شیمی 3       دانلود مجموعه نمونه سوالات شیمی 3 رشته ریاضی و تجربی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی     این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس شیمی 3 - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -  سال 1381 تا سال...

نمونه سوالات هندسه 2

نمونه سوالات هندسه 2

نمونه سوالات هندسه 2

حجم:28050KB | بازدید :18

مجموعه نمونه سوالات هندسه 2               دانلود مجموعه نمونه سوالات هندسه 2 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی       این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس هندسه 2 - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -  سال 1381 تا سال...

مجموعه نمونه سوالات فلسفه و منطق

مجموعه نمونه سوالات فلسفه و منطق

مجموعه نمونه سوالات فلسفه و منطق

حجم:26318KB | بازدید :17

مجموعه نمونه سوالات فلسفه و منطق       دانلود مجموعه نمونه سوالات فلسفه و منطق درس انسانی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی   این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس فلسفه و منطق - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -  سال 1381 تا سال 1392   به...

مجموعه نمونه سوالات فیزیک(3) و آزمایشگاه

مجموعه نمونه سوالات فیزیک(3) و آزمایشگاه

مجموعه نمونه سوالات فیزیک(3) و آزمایشگاه

حجم:26275KB | بازدید :24

مجموعه نمونه سوالات فیزیک(3) و آزمایشگاه         دانلود مجموعه نمونه سوالات فیزیک 3 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی     این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس فیزیک(3) و آزمایشگاه - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -  سال 1381 تا سال...

مجموعه نمونه سوالات زمین شناسی

مجموعه نمونه سوالات زمین شناسی

مجموعه نمونه سوالات زمین شناسی

حجم:24833KB | بازدید :16

مجموعه نمونه سوالات زمین شناسی       دانلود مجموعه نمونه سوالات زمین شناسی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی     این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس زمین شناسی - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -  سال 1381 تا سال 1392   به همراه...

مجموعه نمونه سوالات ادبیات فارسی 3

مجموعه نمونه سوالات ادبیات فارسی 3

مجموعه نمونه سوالات ادبیات فارسی 3

حجم:24557KB | بازدید :13

مجموعه نمونه سوالات ادبیات فارسی 3         دانلود مجموعه نمونه سوالات ادبیات فارسی 3 رشته ریاضی و تجربی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی     این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس ادبیات فارسی 3 - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -...

مجموعه نمونه سوالات آرایه های ادبی

مجموعه نمونه سوالات آرایه های ادبی

مجموعه نمونه سوالات آرایه های ادبی

حجم:24555KB | بازدید :9

مجموعه نمونه سوالات آرایه های ادبی       دانلود مجموعه نمونه سوالات آرایه های ادبی رشته انسانی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی     این مجموعه شامل :   سوالات نهایی درس آرایه های ادبی - پایه سوم - ترم اول سال تحصیلی - ماه دی -  سال 1381 تا سال...